12 Ιανουαρίου, 2021/
  • By Regina
  • 110

Ανάκληση των μελιών Ανθέμια Ανθέων 900g & Κυψέλη “μερίδα” 20g
με αριθμό παρτίδας (
LOT) 1352020
και ημερομηνία λήξης 13/05/2023.

 

Η εταιρεία «REGINA-ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως ανακαλεί το προϊόντα
«Μέλι Ανθέμια Ανθέων 900g» και «Μέλι Κυψέλη “μερίδα” 20g» με αριθμό παρτίδας (LOT) 1352020 και ημερομηνία λήξης 13/05/2023,
λόγω της παρουσίας 4-μέθυλ-ιμιδαζολίου που αποτελεί δείκτη παρουσίας της βρώσιμης πρόσθετης χρωστικής ουσίας «καραμελόχρωμα Ε150c και Ε150d» καθώς και λόγω της παρουσίας εξωγενών σακχάρων άνω του ανεκτού ορίου.
Παρακαλούνται όσοι καταναλωτές έχουν ήδη αγοράσει από αυτήν την παρτίδα των συγκεκριμένων προϊόντων, να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής και αντικατάστασης.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα προϊόντα Μελιών της «REGINA-ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» δεν επηρεάζονται.
Πάντα δίπλα σας με τον απόλυτο σεβασμό μας.

elEL